Over ons

Wij zijn 4 zorgprofessionals en een vrijwilligster met administratief talent en we zijn allen al geruime tijd betrokken bij de doelgroep via Signtaal. Werken vanuit passie, verbinding met extra inzet van ondersteunende communicatie zoals gebarentaal, visualisaties en pictogrammen. Dat willen we toch allemaal! We zien zoveel potentie in onze doelgroep en willen graag dat de kinderen hun volledige talenten in kunnen zetten door bijvoorbeeld een sportactiviteit te doen. Helaas blijkt dat een groot gedeelte van onze doelgroep niet kan aansluiten bij het reguliere aanbod. Dus is het onze passie om de (aangepaste) activiteiten naar “onze” kinderen te brengen.

 • de naam Stichting Vrienden van Signtaal
 • het RSIN of het fiscaal nummer
  RSIN: 862184150
 • de contactgegevens
  info@vriendenvansigntaal
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  Voorzitters- Jasmijn van den Berg en Daphne Gabriel Secretaris en penningsmeester- Gerda van den Berg-Wansinck Bestuurslid- Lily Weve Bestuurslid- Dionne Manuputty
 • het beloningsbeleid
  De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bestuursleden hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten, hier wordt terughoudend mee omgegaan.
 • de doelstelling
  Het realiseren van speelvoorzieningen, het organiseren van sport en spelactiviteiten en het aanschaffen van aangepast spelmateriaal passend bij de behoefte van de doelgroep. Maar ook het stimuleren of ondersteunen van projecten gericht op ontwikkelen van dergelijke materialen of activiteiten.
 • een financiĆ«le verantwoording De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag met financiĆ«le verantwoording. Deze wordt openbaar gemaakt op de website van de stichting. De stichting tracht hiermee volledige openheid van zaken te geven en betrokkenheid bij de stichting tot stand te brengen en langdurige relaties met donateurs en sponsoren aan te gaan. (zie ook beleidsplan)