Voor wie en waarom

We zetten ons in voor kinderen en jongeren met communicatieve problemen zoals doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis (evt. combinatie met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zoals ADHD of autisme) zogeheten CMB kinderen (communicatief meervoudig beperkt).

Voor deze kinderen is het niet altijd gemakkelijk om overal te mogen zijn wie ze zijn en om begrepen te worden. Voor ons is ieder kind speciaal en heeft bijzondere kwaliteiten, wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind en niet van beperkingen. In de realiteit betekent dit vaak dat we activiteiten en spelmogelijkheden moeten aanpassen, visualiseren of intrainen om zo tot een optimaal passende spelgelegenheid te komen.

Als professionals die werken net deze bijzondere doelgroep willen we dit graag mogelijk maken. Denk hierbij aan sportactiviteiten, spelactiviteiten, maar ook spelmaterialen. Vanwege alle hoge kosten in de zorg is het niet mogelijk dit uit de reguliere bekostiging te financieren. Stichting Vrienden van Signtaal richt zich op het werven van fondsen en donaties om deze activiteiten mogelijk te maken.